Ở một trận địa pháo
Trên tuyến lửa Việt Nam
Ụ pháo hoa hồng đua sắc thắm
Nòng pháo um tùm dây phong lan
Trong hầm đất ba dãy bàn tre ghép
Đũa tre tôi tập gắp, bữa liên hoan
Chỉ tiếc tôi không đọc được
Những vần thơ chiến sĩ để trên bàn
Anh bạn nhà thơ Chế Lan Viên
Nghi thức phương Đông xin anh tạm gác
Tôi biết anh vốn là người hiền
Anh làm thơ dịch giùm cho chút ít
Nhan đề bài thơ:
“Xuân của mùa xuân”
Anh vừa dịch - tôi liền hiểu cả
Xuân của mùa xuân, tứ thơ chan chứa
Xuân của mùa xuân, mới đắm say thay
Và ở khắp mọi nẻo đường - nơi ruộng đồng hay giữa rừng cây
Hay bên bờ biển Đông bát ngát
Những tiếng ấy hiện về ký ức
Là lòng tôi tràn hạnh phúc vô biên
Xuân của mùa xuân
Kẻ thù có trút bao nhiêu bom đạn
Xuống dải đất đẹp tươi này, trải bao đau đớn
Cả một nhân dân cùng quân phục màu xanh
Tin tưởng vào xuân của mùa xuân
Tự do, Độc lập của mình
Luôn sẵn sàng giáng trả đòn quyết liệt
Gần khẩu đội trên cao luỹ đất
Bụi chuối đung đưa những tàu lá xoè to
Như cánh ra đa theo dõi bước kẻ thù


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)