31/01/2023 10:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạnh phúc

Tác giả: Evghenhi Dolmatovski - Евгений Долматовский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2008 02:18

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Ðời của ta đường mới mở, còn dài.
Bước đầu tiên sẽ vô cùng quan trọng,
Sẽ còn nhiều, nhiều năm tháng trên vai,
Còn tạm thời -
Chiếc ba lô trống rỗng.

Ngọn lửa xanh rất bé nhỏ trong phòng
Sẽ có ngày phải bùng to chống rét.
Sẽ có nhiều, nhiều gió bão mùa đông,
Còn bây giờ -
Chỉ vài ba cánh tuyết.

Việc của ta, các bạn trẻ thanh niên -
Bước vào đời cùng đôi tay dang rộng.
Sẽ có nhiều, nhiều nhà máy, công viên,
Còn bây giờ -
Tai ga và bãi trống.

Bạn biết chăng, hạnh phúc là gì?
Là những cái ta xây trong gian khổ.
Sẽ có nhiều hạnh phúc đến tìm ta,
Còn tạm thời -
Ta phải đi tìm nó.
Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evghenhi Dolmatovski » Hạnh phúc