"Đất nước ấy" cách ta bảy bước chân
Và một tầm đạn bắn

Nửa phía Nam
Được gọi là dân chủ

Tên lính đọc "Cuộc chiến đấu của tôi" *
Cai trị giữa Sài Gòn

Các nhà tu theo Phật
Hoặc theo đạo Giatô

Người theo Phật
Bị gọi là bọn Đỏ

Nhưng thực tế, họ vàng,
Không phải khi họ bốc cháy thành than...

Nữu Ước Thời báo gọi các cuộc hỏi cung
Là trò chơi vấn đáp kiểu phương Đông

Du kích bị bắt được đặt cho tên mới
Tất cả đều thành Lumumba.

Thịt được chế biến
Theo hai cách

Chậm thì bằng napan
Nhan thì đốt bằng xăng

Cách sau bị coi là man rợ
Còn cách trước thì không

Nhưng theo cả hai cách
Trước đó đều không cần mổ thịt

Đất nước ấy đến được cũng dễ dàng
Kể cả với các đoàn thám hiểm

Hướng dẫn viên đưa khách
Bị gọi là kẻ phản bội quốc gia

Người ta đi qua vịnh Con Heo
Sẽ đến thẳng tới các khu nhà thổ

Các cô gái nhỏ xinh
Quan tài họ nhẹ tênh

Người chết bị thiêu cháy
Chẳng khác gì người sống

Nếu ta nhắm mắt lại
Và tĩnh lặng, ngồi yên

Ta có thể nhìn thấy
Ở trên đất nước ấy,
Những gì đương xảy ra.


* Tác phẩm của Hitler "Mein Kampt"
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)