Cuộc chiến tranh Việt Nam không những chỉ diễn ra ở Việt Nam, nó có mặt ở khắp mọi nơi. Ở mọi nước trên thế giới, chúng ta đều cảm nhận được nó, đều cảm thấy đang bị nó đe doạ và hy vọng nó kết thúc.
Robert Havenmann


Họ tính
Trọng lượng của hư vô
Tính thời giá
Của những lần bom nổ
Tính thời kỳ
Giới tri thức phân đôi
Tính việc biến con người
Thanh bụi tro sáng láng
Nhằm bảo vệ năng lượng
Cho thể chế hiện hành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)