“Fame is a bee...”

Fame is a bee.
It has a song —
It has a sting —
Ah, too, it has a wing.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chân Phương

Danh vọng là con ong
Nó chích đau –
Nó vo ve huyên náo –
Nhưng nó cũng có cánh
Bay xa bay cao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Danh vọng là con ong
Có bài ca đường mật
Có mũi kim thật sắc
À, và bộ cánh bay!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Danh vọng là con ong
Con ong có tiếng hát
Con ong có nọc sắc
A, có cả cánh bay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
24.50
Trả lời