những gã trai này không phải người tinh tế
chúng đi với các cô nàng ba hoa và hay cắn
chúng coi may mắn là cái đéo
chúng đụ mười ba lần mỗi đêm

một gã đặt mũ lên đầu vú cô nàng
một gã vẽ chữ thập lên cặp mông
chúng coi trí tuệ là cục cứt
những gã trai này không phải người tinh tế

chúng đi với các cô nàng ba hoa và hay cắn
những cô nàng không biết đọc biết viết
những cô nàng cười như thể sắp vỡ tung
và hết sức phấn khích khi họ thủ dâm

những gã trai này không phải người tinh tế
chúng chẳng thể bàn chuyện này, chuyện nọ
chúng coi nghệ thuật là cái rắm
và sẵn sàng giết như là đi đái

chúng nói bất cứ thứ gì đang ở trong đầu
chúng làm bất cứ thứ gì cái trong quần đòi hỏi
những gã trai này không phải người tinh tế
và khi chúng khiêu vũ, chung lay cả núi đồi