có loài hoa nào (mà
anh đã gặp nơi nơi)
có thể là và như
mềm mại tóc em

có loài chim nào hoàn toàn sợ hãi
(bởi đột ngột anh) như những
cuốn hút đầu tiên sâu thẳm hiếm hoi
ánh mắt em

(có ước mơ nào
đến từ hơn triệu dặm xa
thẹn thùng vào cõi chết
xa hơn em sẽ cười)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)