Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 15/09/2007 05:51 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/09/2007 07:18 bởi Vanachi
Doãn Ngạc 尹鶚, người Thành Đô, nước Tiền Thục đời Ngũ Đại, giữ chức Hàn lâm giáo thư, đến hàng tam khanh. Ông tư chất thông minh, giỏi thơ từ.