Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cao Phong Diệu thiền sư (1 bài)
- Tôn Tung (10 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Lý Tư Diễn (3 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 22:05 bởi Vanachi
Diêu Toại 姚燧 (1238-1313) tự Đoan Phủ 端甫, hiệu Mục Am 牧庵, văn học gia đời Nguyên.