Ngọn liễu bên hiên xoã tóc reo
Đêm thanh trời biếc tử quy kêu
Nhớ ai còn ở xa ngàn dặm
Lầu tây cành quế bóng trăng treo

tửu tận tình do tại