15/04/2024 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Phúc văn tử quy ký hoài đại tỉ
安福聞子規寄懷大姊

Tác giả: Diêu Ỷ Vân - 姚倚雲

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2014 09:49

 

Nguyên tác

高柳依廊疏影低,
碧天清夜子規啼。
無端惆悵思千里,
雙桂樓前月向西。

Phiên âm

Cao liễu y lang sơ ảnh đê,
Bích thiên thanh dạ tử quy đề.
Vô đoan trù trướng tư thiên lý,
Song quế lâu tiền nguyệt hướng tê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngọn liễu bên hiên xoã tóc reo
Đêm thanh trời biếc tử quy kêu
Nhớ ai còn ở xa ngàn dặm
Lầu tây cành quế bóng trăng treo

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Ỷ Vân » An Phúc văn tử quy ký hoài đại tỉ