Mạch nối kết linh thiêng luôn ẩn hiện
Ngày từng ngày mãi nhú lớn trong tim
Khiến Chị luôn háo hức mắt ngước nhìn
Chân sải bước đàng xa vào cung điện


Miệng bật mở lời tri ân nhỏ nhẹ
Hồn say yêu từng khoảnh khắc nguyện cầu
Nhịp giao cảm đậm sâu trong hơi thở
Giêsu nguồn an ủi suốt canh thâu

Dặm trường yêu là dặm trường thử thách
Dâng Cha ngay mọi trái gió trở trời
Nhận linh hứng qua ngôn ngữ hồn thơ
Lộng dáng kiều tâm tư say Thiên Chúa


Trời cao đó ngôi nhà Cha ngự trị
Đón vào lòng buổi lưu ký trần gian
Được thoả nguyện tung hoa trong môi miệng
Vinh danh Cha giữa hớn hở ân ban

Lúc hân hoan mắt chẳng ngớt líu lo
Tơ huyền nhiệm nối nhịp lòng xung động
Được bay cao và nở bao hồng nụ
Trải lối Cha chân vui bước chuyện trò


“Với con, sự cầu nguyện là hứng khởi của tâm hồn, là cái nhìn đơn sơ hướng về Trời,
là lời kinh tri ân và yêu mển, giữa cơn thử thách cũng như lúc hân hoan.”

Thánh Nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su.

Bình Phước, sáng sớm 7/8/2015