Điều thầm kín dấu tình sâu
Trốn ngọn gió độc đêm thâu ngại ngùng
Có ai trong cõi tơ trùng
Thấu soi cảm thức vô cùng mong manh

Nhịp đời điệu sống qua nhanh
Vẫn luôn kết giọt trên cành yêu thương
Dẫu rất chậm gỉa tầm thường
Tan vào nếp nghĩ tư tương mộng trình

Sau đêm tối lúc bình minh
Vẫn điều dấu ẩn cất mình bay cao
Tưởng đời chỉ có lao xao
Tiếng chim đục chạm lòng bào cạn nông.

Chốn đời phụng sự lao công
Một ngày dốc sức suối sông kiệt dòng
Hoàng hôn mắt ngút thong dong
Hé niềm dấu kín tình trong vơi đầy.

Có ai vào giấc thơ ngây
Từ lòng mẹ đến xum vầy bên ta
Trong mơ hồn gọi ơi Cha!
Tuôn trào vô thức mái nhà lòng con.

Bao la một cõi sống còn
Đấng đang ẩn kín tâm son diệu thường.
Mỗi giây mỗi nét chữ vương
Cha cầm tay viết câu thương thật là!

20-11-2015, Cha chính Người Thầy ẩn kín hồn con.