Ta có nhau trên đường cùng bước tới
Tận không gian dõi bốn mùa đầy vơi
Lòng mộng ước lo gì những vỡ lỡ
Nắng đổ sau lưng nghịch hướng mặt trời


Ta lấy đi ánh sáng một phút giây
Để trả về tim trăm nhịp đập mới
Hơi thở tràn sinh khí thuở thơ ngây
Ta trẻ mãi giữa lòng Ngài Thượng Đế

Ta dắt hết quá khứ vào hiện tại
Ta ươm tương lai ngay chính hôm nay
Chẳng khoảng cách chẳng xa vời bi luỵ
Mà niềm riêng chẳng theo lá tàn phai

Những niềm riêng đang quyện theo Thiên Ý
Cho rỡ ràng những buổi sáng nắng mai
Cho lắng đọng những đêm thâu trầm nguyện
Ta vào gặp giữa cõi tình Thiên Chúa

Chẳng ai cô đơn đến lúc lìa cành
Đó trở gót lá được về nguồn cội
Hoa vông vang vẫn tiếp những mùa sang
Bao thế hệ gió chia mùa lá đổ.


Niềm riêng xin chia đi cùng các bạn.
Sài Gòn, 14/8/2015