" Này, sẽ tới những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa -
Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đavít một chôi non chính trực"
(Gr.23,5)

Có thể đó cơn mưa muộn vào Đông
Vỗ da diết vỡ vàng ngàn âm lộng
Phố ướt đèn, đường ướt cả tầng không
Âm thanh ấy chốn rừng già thác vọng.

Có thể đó còn sót một ước mơ
Vừa trở giấc vươn tay sờ nhân thế
Sờ cạnh tim nhịp thoi thóp chẳng ngờ
Bạn đồng hành chưa khi nào đến trễ.

Có thể đó lòng yêu đang trông ngóng
Xám bầu trời nhướng mắt dõi trời xa
Tia hy vọng chiếu hạt yêu nẩy mộng
Mặt đất gần trải lòng đến bao la.

Đó ở đó màn sương đang giăng kín
Hạ sinh rồi Ngôi Thánh Tử con Cha
Phúc lộc nở một Chồi Non Cứu Độ
Đời giăng mưa thác vọng chốn thiên hà.

Mưa và sương giữa chốn Sài thành, 10/12/2016