Chân giá trị hướng ngược
Vào bóng đổ thời gian
Ta nào có kiếp trước
Ngược hành cõi tiền nhân

Những ước muốn sâu thẳm
Dễ đưa hồn lang thang
Chìm trong cõi tĩnh lặng
Chơí vơí đỉnh thác ngàn

Chưa tin khởi nguồn ấy
Còn uẩn khúc vạn trang
Lặng thầm bao câu hỏi
Hỗn mang giữa rừng hoang

Cuộc đời của mẹ gió
Từng nâng niu sương trăng
Khối vô hồn thiên tạo
Nhân cách hoá sông hằng

Tạo dựng tròn phận kiếp
Hôm nay có xa xăm
Tình yêu là nguồn cội
Duy nhất giải thù căm

Ta độc tôn nhân vị
Nhân loại chẳng long đong
Thượng đế giao khế ước
Ai tin thì sẽ được!

Cảm tác theo thi phẩm"Ở đâu kiếp trước" của nữ sĩ Từ Nguyễn.