Trời cao xanh ngắt ngàn xanh
Đổ tuôn phúc lộc xuân thanh cõi lòng
Đất xanh tươm mật nắng trong
Nở tràn ánh sáng ủ ong nỗi đời

Mây nhanh rộn rã về khơi
Vượt mùa gió chướng chơi vơi nhọc nhằn
Tinh anh lấp lánh tơ lành
Lọc đời uế tạp hồn thanh bên Ngài

Mắt xanh rớt giọt ban mai
Mềm mi thảnh thốt thiên thai dịu dàng
Hương thiêng thanh quyện địa đàng
Được mang nhân vị dọc ngang vũ hoàn.

Được Cha yêu sẽ thành toàn
Hồn thơ nhỏ dại hợp hoan sớm chiều.

Hồn biển-Nhà Nguyện vườn Tịnh tâm, 28/1/2016