Nỗi giận căm của bầy đàn tuyệt vọng
Phải nhe răng với thú dữ nhe răng
Nỗi sợ hãi truyền trong tay sát phạt
Miếng da người liều thuốc độc phủi tay

Này ong bướm đang ngỡ ngàng nín lặng
Hỏi loài người vị chúa tể thiên nhiên
Sao giận dữ thải trừ đồng loại khốn
Vũ trụ suy lòng thương xót lãng quên

Cánh hoa xinh luôn thoả lòng tàn tạ
Được sắc được hương được nở nụ cười
Vài giờ ngắn hiến thân trong miền lạ
Là quyền riêng được phụng sự con người

Mây ngàn khơi gió phơi nguồn bổng lộc
Thuỷ quyển tràn sự sống được lên ngôi
Đừng tắt sớm dẫu một tia hy vọng
Vì tình yêu lượng thứ phút bồi hồi

Thiên Chúa trao con người quyền tối thượng
Bảy mươi lần bảy* tha hay kết án
Toà tình yêu không hai mặt trái phải
Lòng bao dung bên công lý thời gian

Sài gòn, 8/10/2015
*Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu:"Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng:“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “ Đức Giê-su đáp:“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”(Mt 18, 21-22)