Những tiếng nói được phát qua tôi
là của tôi và của những người khác
nghe được từ rất xa

Nhưng giờ đây một mình
tôi là ai
cái tôi thật sự
có khác với những tiếng vọng
và những dàn đồng ca la mã?

Vậy là tôi lại phải làm lại từ đầu
giải thoát khỏi những giấc mơ
mà thế kỷ chúng ta đã từng ảo mộng?

Trên những bến bờ
nơi sẽ không còn cãi vã
và sự ầm ĩ của phiên toà
tôi trở về giữa những người từ lâu đã bị lãng quên


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)