Cụ nằm đây cạnh đường to
Hẳn để tiện lúc đi xa về gần
Bạn đời líu díu thơ văn
Gặp nhau mắt cụ vẫn rân rấn cười

Suốt đời ôm một chữ Người
Cụ thường tự bạch những lời ruột gan:
Tử tế thì được Trời ban
Bằng không thất đức thơ văn cũng thừa!

Cụ mong đón bạn văn thơ
Cụ Lân, cụ Tố cũng vừa qua đây
Cụ Bình, cụ Cẩn cưỡi mây
Về thăm đất cũ những ngày tản cư...

Ấp Cầu Đen* trải bao thu
Đã thành kỷ niệm đế đô văn đàn
Nén nhang trên mộ chưa tàn
Vẳng nghe tiếng cụ chứa chan nhân tình:

Hỡi bạn văn, cốt tâm thành
Viết văn là viết về mình đó thôi
Mỗi trang văn mấy trang đời
Giữ sao cho được chất Người sạch trong...

* Ấp Cầu Đen xã Quang Tiến, Tân Yên, Bắc Giang, trong kháng chiến chống Pháp (từ 1948) là nơi tản cư của nhiều các gia đình nghệ sĩ lớn của nước ta như: Nhà văn Nguyên Hồng, Ngô Tất Tố, Kim Lân; các hoạ sĩ Tạ Thúc Bình, Trần Văn Cẩn...Đây cũng là nơi thường xuyên tề tựu các nghệ sĩ Cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp.