Đi mãi không thấy rừng
Không thấy đèo dốc
Ô tô nhiều như cua ốc
Cái chân ké làng không muốn đi

Về thành phố không thấy suối
Không thấy nương ngô
Dây điện nhiều như dây đầng, dây cóc
Cái mắt phải nhìn ngang nhìn dọc

Về thành phố chơi với thằng con
Thấy con mình giống người khác
Không mặc áo chàm đeo dao
Không thấy đi cày, chân đất

Thằng con ké làm cán bộ
Đèo ké đi chơi khắp phố phường
Đi mãi không thấy làng bản
Không thấy nhà sàn, khói rơm

Tối về uống cái rượu lạ
Ké đòi ngày mai về làng…