Cái rét về ào ào trên núi
Cây trẩu rụng hết lá
Cây sau sau đỏ như người già
Con đường sợi chỉ thêu trăm ngả

Gặp đoàn người dẫn cưới
Lợn quay khiêng đòn tre ngà
Gánh xôi phủ vải đỏ
Bà mối đeo nải chàm xanh

Chân đèo có lão say rượu
Nằm ngủ như hòn đá lăn
Thằng bé đi theo ngồi đợi
Mang hòn xôi đỏ ra ăn

Bản nào hôm nay cũng cưới
Đống lửa quay lợn giữa đồng
Trẻ con đông như lũ kiến
Con gái lùng tùng áo khăn

Gặp người gánh chiếu gánh chăn
Rừng sâu ấm nồng mùa cưới
Rét về ào ào trên núi
Bản nào cũng ngấm men say…