Ngày gãy tay
Của em Bảo
Do ngã xe
Cùng thời đó
Cớ sao nhà anh xin chia buồn
Đến em Gia Bảo của bà Phỉnh.

Hết hy vọng
Trong tháng mười
Cả Mai Châu
Càng thương tiếc
Hy vọng anh sẽ cùng đồng lòng
Để cho em Bin luôn khoẻ mạnh.

(Gửi tặng em Gia Bảo, cùng nhà cậu Quang)

(Hoà Bình 09/2021)