Em dặn lòng giấu tình yêu trong bụng
Bên cạnh tim gan mình
Dại gì để tình yêu trong lá thư tình
Cất nơi đầu giường, cài sau vách
Dại gì đựng tình yêu trong hốc mắt
Mắt ngơ ngác, mắt không ngủ đêm đêm
Dại gì cất tình yêu trong miệng
Lỡ thốt lời cột kèo nghe tiếng…

Em giấu kín tình yêu trong bụng mình
Lúc nhớ anh
Chỉ quả tim được biết
Âm thầm như lũ nguồn chảy xiết
Chỉ buồng gan được biết
Giúp em dám băng rừng gặp anh đêm mưa

Giấu được lũ bạn hay trêu đùa
Rằng em chưa có khăn vắt vai, buộc tóc
Sợi chỉ thêu không màu trong suốt
Anh ở trong em như mặt trăng trong nhà
Khép cửa để trăng nằm trên võng…