Biết hè lại đến bên trời
Nhưng em, không có ở nơi đó rồi

Kỷ niệm với tôi không rời
Âm vang chân bước tiếng cười vui tươi

Biết hè lại đến nữa thôi
Nhưng em, không có ở nơi đó rồi

Ai yêu không biết rã rời
Nhớ em tôi thấy vợi vời buồn sao

Mùa hè lại đến bên trời
Nhưng em, không có ở nơi đó rồi

Siết tay cát đẫm hết rồi
Buồn nào mang đến cho tôi bồi hồi

Mùa hè lại đến bên trời
Nhưng em, không có ở nơi đó rồi

Dấu chân em đã phai phôi
Ngày nào đó, biển sẽ dời em sang

Biết hè lại đến nữa thôi
Nhưng em, không có ở nơi đó rồi

Cô em gái nhỏ tóc vàng
Biển sầu, ai khóc bên đàng xa xa
Trẻ trung mắt ngọc kiêu sa
Điềm trời, cô ấy chính là của tôi

Yêu em khi thấy em cười
Bỗng dưng em trốn về nơi chốn nào
Tôi biết rằng chỉ hôm sau
Thì em sẽ đến với bao nỗi sầu

Nhưng tôi biết chẳng còn đâu
Tôi cô đơn tựa mái đầu thiếu nhi
Rồi một ngày em ra đi
Thân em như chiếc lá tuỳ gió đưa

Niềm vui kỷ niệm ngày xưa
Em mang theo hết cũng vừa xa tôi
Em đi? Ôi xin một lời
Nếu là cơn gió từ trời đưa em