Tôi kể về bí mật của tôi?
Không nhất thiết, rằng không phải tôi:
Có lẽ ngày nao, ai biết được?
Nhưng mà không phải hôm nay rồi;
nó là giá băng, và tuyết đổ,
Còn anh lại quá tò mò: thôi!
Anh muốn nghe? Thế thì cũng tốt:
Chỉ, bí mật là, không nói thôi.