11/08/2022 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa đông: Bí mật của tôi
Winter: My secret

Tác giả: Christina Rossetti

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/12/2021 20:37

 

Nguyên tác

I tell my secret? No indeed, not I:
Perhaps some day, who knows?
But not today; it froze, and blows, and snows,
And you’re too curious: fie!
You want to hear it? well:
Only, my secret’s mine, and I won’t tell.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tôi kể về bí mật của tôi?
Không nhất thiết, rằng không phải tôi:
Có lẽ ngày nao, ai biết được?
Nhưng mà không phải hôm nay rồi;
nó là giá băng, và tuyết đổ,
Còn anh lại quá tò mò: thôi!
Anh muốn nghe? Thế thì cũng tốt:
Chỉ, bí mật là, không nói thôi.
1862

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Christina Rossetti » Mùa đông: Bí mật của tôi