Rồi thì từ đó, về sau,
Không còn thấy lại chút nào nữa đây,
Càng thêm bao tháng năm dài,
Mọi điều đã đến có ngày cũng đi.

Những gì ta nhận thấy ra,
Lớn lao vĩ đại thế và nhỏ nhoi,
Rồi thì từ đó, về sau,
Không còn thấy lại chút nào nữa đây

Rồi thời gian cũng xa xưa
Trôi hoài trôi mãi theo mùa triền miên,
Và kim tinh vẫn mới nguyên,
Thật là khốn nạn! thật điên cả đầu!
Rồi thì từ đó, về sau.