10/12/2022 12:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Rồi thì từ đó, về sau”
“Puis ça, puis la”

Tác giả: Charles d’Orléans

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/07/2022 16:44

 

Nguyên tác

Puis ça, puis la,
Et sus et jus,
De plus en plus,
Tout vient et va.

Tous on verra,
Grans et menus,
Puis ça, puis la,
Et sus et jus.

Vieuls temps desja
S’en sont courus,
Et neufs venus,
Que dea! que dea!
Puis ça, puis la.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Rồi thì từ đó, về sau,
Không còn thấy lại chút nào nữa đây,
Càng thêm bao tháng năm dài,
Mọi điều đã đến có ngày cũng đi.

Những gì ta nhận thấy ra,
Lớn lao vĩ đại thế và nhỏ nhoi,
Rồi thì từ đó, về sau,
Không còn thấy lại chút nào nữa đây

Rồi thời gian cũng xa xưa
Trôi hoài trôi mãi theo mùa triền miên,
Và kim tinh vẫn mới nguyên,
Thật là khốn nạn! thật điên cả đầu!
Rồi thì từ đó, về sau.
In trong thi tập Rondeaux (Những vòng tròn).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles d’Orléans » “Rồi thì từ đó, về sau”