Mùa đông, với ánh lửa hồng!
Và mùa hè, uống nước trong ngọt ngào!
Đó là niềm nhớ nao nao,
Khi ta dù ở nơi đâu chốn nào.

Không sai lầm, chẳng giỡn chơi,
Lời khuyên tôi đó có người tin không:
Mùa đông, với ánh lửa hồng!
Và mùa hè, uống nước trong ngọt ngào!

Miếng chanh có tốt chi đâu *
Sai mà đúng lúc, chẳng sao, chẳng hề;
Chanh xanh, táo lạnh hoặc lê
Đây là giáo lệnh thuộc về Chúa thiêng:
Vào mùa đông, lửa triền miên!