Miệng em thì nói: Yêu tôi,
Đó là ý nghĩ khi tôi nhìn nàng;
Nhưng nguy nan quá buộc ràng,
Để rồi tôi cảm miên man là buồn.

Cho tôi được, tin em luôn,
Nụ hôn say đắm, mà đừng chậm trôi;
Miệng em thì nói: Yêu tôi,
Đó là thiển ý khi tôi gặp nàng.

Hiểm nguy rình rập tôi chăng,
Và cơn huỷ diệt luôn tràn vào tôi;
Cầu trời cho lửa bừng khơi!
Rằng đây là lúc ngỏ lời lả lơi.
Miệng em thì nói: Yêu tôi.