Chúa ơi, trông tuyệt làm sao,
Người duyên dáng, sức dồi dào và xinh!
Nét hoa khôi ngự trên mình,
Người ai cũng muốn đem tình ra thuê.

Ai đang mỏi mệt vì em?
Em luôn đổi mới nét duyên má đào,
Chúa ơi, nhìn tuyệt làm sao,
Người duyên dáng, sức dồi dào và xinh!

Ngoài kia biển cả mênh mang
Không hay có một nữ nhân trang đài
Thân hình hoàn hảo còn ai;
Đó là một giấc mơ say dạt dào.

Chúa ơi, trông tuyệt làm sao!