10/12/2022 13:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Chúa ơi, trông tuyệt làm sao”
“Dieu, qu’il la fait bon regarder”

Tác giả: Charles d’Orléans

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/07/2022 11:56

 

Nguyên tác

Dieu, qu’il la fait bon regarder,
La gracieuse, bonne et belle!
Pour les grans biens qui sont en elle,
Chascun est prest de la louer.

Qui se pourroit d’elle lasser?
Tousjours sa beauté renouvelle,
Dieu, qu’il la fait bon regarder,
La gracieuse, bonne et belle!

Par deça ne dela la mer
Ne sçay dame ne damoiselle
Qui soit en tous biens parfais telle;
C’est un songe que d’y penser.

Dieu, qu’il la fait bon regarder!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chúa ơi, trông tuyệt làm sao,
Người duyên dáng, sức dồi dào và xinh!
Nét hoa khôi ngự trên mình,
Người ai cũng muốn đem tình ra thuê.

Ai đang mỏi mệt vì em?
Em luôn đổi mới nét duyên má đào,
Chúa ơi, nhìn tuyệt làm sao,
Người duyên dáng, sức dồi dào và xinh!

Ngoài kia biển cả mênh mang
Không hay có một nữ nhân trang đài
Thân hình hoàn hảo còn ai;
Đó là một giấc mơ say dạt dào.

Chúa ơi, trông tuyệt làm sao!
In trong thi tập Rondeaux (Những vòng tròn).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles d’Orléans » “Chúa ơi, trông tuyệt làm sao”