1
Chuối nhà ai phất cười
Xanh nụ cười xóm mạc
Võng nhà ai ru hát
Đời ở đây vẫn tươi

Không hái được theo hành trang
Vẫn bay phấn theo lòng người một buổi
Ôi xóm nhà dân giữa núi
Như chùm hoa, ta qua còn để lại
Vẫn dõi theo người trên cuối dải Trường Sơn

2
Đi một ngày nào đó trên Trường Sơn
Ngã xuống đây đất rừng thành nấm mộ
Đường thôi qua đấy nữa
Nấm mồ nằm cô đơn

Đồng bằng ngút xa tiếng gà tiếng chó
Bóng vợ bóng con bóng dáng nhà dáng cửa
Chỉ mỗi năm một lần chi bộ
Cho người lên Trường Sơn
Không có hoa, mùa xuân không có cỏ
Lấy gì ngày thanh minh?
Đắp thêm vài ụ đá
Ôi nấm mồ cán bộ
Chết rồi còn hy sinh


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002