Canh cá tràu mẹ thường hay nấu khế
Khế trong vườn thêm một tí rau thơm
Ừ thế đó mà một đời xa cách mẹ
Ba mươi năm trở lại nhà, nước mắt xuống mâm cơm.


Cá tràu là cá quả, cá lóc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]