Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 07:29

秋日

返照入閭巷﹐
憂來誰共語。
古道少人行﹐
秋風動禾黍。

 

Thu nhật

Phản chiếu nhập lữ hạng,
Ưu lai thuỳ cộng ngữ.
Cổ đạo thiểu nhân hành,
Thu phong động hoà thử.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Nắng chiều vương vấn ngõ này
Sầu riêng nào biết tỏ bày cùng ai
Đường xưa mấy kẻ đoái hoài
Đồng thu gió lông, lá bay khắp trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng chiều phản chiếu đường thôn,
Cùng ai san sẻ đây khi buồn, khi vui.
Ngày thưa đường cũ khách lui,
Gió thu lan nhẹ hương mùi lúa thơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]