Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:03, số lượt xem: 103

Một mình thơ thẩn đêm sang
Một mình sinh sống lang thang từng mùa
Một mình thắm đủ cay chua
Một mình đêm thiếu ngày thừa đã lâu
Một mình ngồi nhớ đến nhau
Một mình bao cảnh ai đâu hiểu lòng
Một mình bao nỗi nội tâm
Một mình lại gặp duyên tình bến xa
Một mình với ánh trăng khuya
Một mình ai đếm trà ly từng ngày
Một mình thơ thẩn đêm say
Một mình ghi viết thơ gầy từng đêm
Một mình bên cạnh ai khuyên
Một mình khi nhớ hồn đêm trôi về
Một mình số phận bão mưa
Một mình lòng đổ tiếng khuya gọi thầm