15.00
Đăng ngày 09/05/2017 23:12, số lượt xem: 226

Một vầng trăng trên trời
Ngàn năm một mình trôi
Thơ thẩn bên trời đó
Trăng một mình buồn vơi

Lòng anh nhớ tới người
Như vầng trăng mình trôi
Một mình thơ thẩn ngó
Thương có một người thôi

Đêm nay đứng lại ngồi
Bối rối phủ bờ môi
Thì thào bao tiếng gọi
Muốn thấy em bên ngồi

Lòng anh nhớ anh ơi
Ngó khung trời buồn vơi
Sao vẫn xa nhau đó
Đêm buồn gọi em ơi

08:00 đêm 12.01.2016
chợt choàng tiếng gọi tên em trong đêm mờ