Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/10/2017 18:22, số lượt xem: 86

Bóng ai theo mãi với tình
Hồn ai thơ thẩn đêm mong tháng chờ
Đường duyên theo gió theo mưa
Yêu thương gặp gỡ cay chua đủ mùi
Thương nhau cách nẻo núi đồi
Bao la buồn cảnh đứng ngồi đêm khuya
Một mình thơ thẩn đêm về
Canh sầu đêm vắng chán chê tình đời

07:50 đêm 16.03.2013
vơi vơi sầu lúc bơ vơ sống một mình