Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2017 21:29, số lượt xem: 114

Ngàn đêm mà chẳng vui
Trời chẳng cho tiếng cười
Một mình thơ thẩn vắng
Đêm buông lạnh lòng ơi

Ngàn đêm tới ngày nay
Trên thời gian quá dài
Long đong từng cánh mộng
Đêm buông thấy thêm dài

Ngàn đêm một mình vơi
Từng năm bốn mùa trôi
Để lại bao kỉ niệm
Lòng lưu luyến chẳng vơi

Ngàn đêm buồn ai hay
Thêm một đêm đâu đây
Một ngàn một chuyện ấy
Một ngàn một đêm xui

11:00 đêm 15.04.2014
nghĩ tới chuyện của Ấn Độ, 1001 đêm
ngồi xuống ghi bài thơ này