Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2017 21:35, số lượt xem: 98

Duyên đâu chẳng thấy trôi qua
Thước đâu đo hết bão mưa mấy mùa
Đếm sao từng bước cay chua
Lo sao cho đủ đêm thừa có nhau
Niềm vui chẳng thấy bao nhiêu
Nhiều khi tâm cảnh liêu siêu mảnh tình
Tết đi xuân thấy lặng im
Đường hoang phố lặng gió im đêm về
Một mình thơ thẩn trời khuya
Dòng thơ thêm lạnh thiếu thừa lòng đêm
Đôi khi chợt nhớ tới em
Lo sao cho được lòng yên đêm mờ
Nén hương lòng mãi ngóng chờ
Duyên đời kiếp nợ thiếu thừa có nhau

10:05 đêm 19.02.2014
đêm nay chợt nhớ tới em viết bài thơ này