11.00
Đăng ngày 27/03/2018 20:16, số lượt xem: 99

Bao nông bao nỗi mấy mùa
Một mình thơ thẩn chẳng vừa lòng đêm
Mình anh đã sống xa em
Duyên tình kiếp nợ cầu xin xin hoài
Tiếng tim tiếng đổ đêm vơi
Như tiếng kêu gọi xa xôi từng giờ
Hồn người trôi lẳng trôi lơ
Trôi bao năm mới đến bờ bên em
Xa nhau cho nhớ cho thương
Anh tìm kiếm để hỏi đường về thăm

11.00 đêm 01.07.2016
anh tìm kiếm đường về thăm em