Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2018 17:56, số lượt xem: 79

Đêm buông sao rụng cuối trời
Cạn ly trà nhạt buồn vơi đêm về
Một mình thơ thẩn cơn mê
Đêm nay sao rụng hẹn thề với ai
Lẻ loi một bóng canh dài
Bến thương bờ nhớ xa xôi duyên tình
Ngó ánh sao rụng cầu xin
Lời thầm lời gọi từng đêm anh chờ

08:30 đêm 14.10.2013
thì thầm bờ môi gọi em đêm nay