Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:07, số lượt xem: 95

Đếm từng ngày chẳng vơi
Gió mưa phủ mấy trời
Lạnh lạnh trong tim đó
Lòng bao nhiêu nhớ người
Đếm cho gọn đêm vơi
Đã năm canh qua rồi
Ai tri kỷ đêm vắng
Một mình thơ thẩn thôi
Đếm trạm hoang vu đêm
Cho đến ngày gặp em
Anh vẫn ngồi đêm nhớ
Từng đoạn trạm thời gian
Đếm tới ngày gặp em
Anh vẫn gọi thầm tên
Gửi đi miền xa đó
Gọn lòng nhớ trong đêm