Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 21:15, số lượt xem: 152

Giờ em xa đâu đó
Thời gian phảng phất ghi
Hay vẫn trôi theo gió
Đường lối nào anh đi

Giờ em đã trôi xa
Anh vẫn gửi hồn đi
Tìm gần xa đêm vắng
Thơ thẩn buồn đêm khuya

Giờ em nhớ anh không
Thời gian dài đợi trông
Gặp nhau mà không nhớ
Sao trao lời hỏi thăm

Giờ em đợi anh không
Xa nhau sao biết ngày
Để từng đêm thầm nhớ
Biết bao giờ gặp nhau

08:40 đêm 26.07.2012
sao biết bao giờ gặp nhau