Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2017 10:26, số lượt xem: 136

Tờ giấy trắng nào đây đâu còn nữa
Đã hết giấy hết dòng từng đêm ghi
Hết cả ý thơ ghi đêm lạnh ấy
Chỉ có em lòng thấy nhớ đêm khuya

Tờ giấy nào đâu còn để ghi thơ
Cơn bão mưa đổ ướt đổ ngập lề
Tràn ngập tờ giấy trắng trôi trôi đó
Tràn ngập lòng lòng người cả đêm về

Còn mấy tờ anh gọn ghi thơ khuya
Gọn cho em nhớ em từng dòng thơ
Gom cho đến bao giờ gặp nhau ấy
Mấy ngàn tờ đã ghi bôi bẩn dơ

Còn mấy tờ anh gọn cho em khuya
Gom lời thương lời nhớ hai năm chờ
Tờ giấy trắng in bóng hình em đó
Để cho cưng cho quý gọn giấc mơ

08:30 đêm 09.12.2015
tờ giấy trắng mà còn gọn để ghi thơ cho em