Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 18:14, số lượt xem: 153

Phố phường chen bóng ngày sang
thơ đề đêm vắng thở than tới người
dòng thơ thêm lạnh giá ơi
quên thì không nỡ gọi mời thì xa
in trong canh vắng đêm mờ
ghi dòng thơ xuống bao giờ gặp nhau
đường khuya ngõ vắng biết bao
thầm thì tiếng gọi xôn xao trong lòng
lang thang hạt trắng sương đông
lạnh lùng canh vắng bao lần đổ mưa
xa nhau từ đó đến giờ
lòng em có nhớ anh chờ không em????

11:00 đêm 08.08.2014
anh vẫn chờ em, đêm nay sầu bi