Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2016 18:12, số lượt xem: 167

Lời không chưa nói với lòng
xa nhau thăm thẳm biết sao ngóng chờ
duyên đời là thật hay mơ
lời không chưa nói bao giờ gặp nhau
lời nào vẫn thoáng bên tai
lời nào vẫn nhớ kéo dài thời gian
lời thương lời gọi tên nàng
lời nào mà vẫn lang thang trong lòng
lời nào đêm vắng gọi thầm
lời nào lời tiếc để rành tặng nhau
nhiều lời gom mãi đã lâu
sợ xa sợ cách nhạt màu nhớ nhung

10:00 đêm 07.08.2014
sợ xa sợ cách nhạt màu theo mây