Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 20:48, số lượt xem: 96

Dù đêm nay ngồi nhớ
Ghi xuống từng dòng thơ
Nét in đậm đà đó
Vẫn phủ ngập cơn mơ

Dù đêm nay ghi xuống
Hồn thơ thiếu bóng ai
Thơ thẩn miền đêm vắng
Nghiã thơ buồn buồn say

Dù đêm nay anh muốn
Êm ấm hồn đêm khuya
Giờ em xa đâu đó
Dòng thơ buồn ai chia

11:30 đêm 24.06.2013
dù trong lòng anh nhớ biết nói sao