Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 20:58, số lượt xem: 85

Hôm nay anh lại nhớ
Bóng ai bên đường đi
Sầu sầu anh đứng ngó
Yêu nhớ gây tứ bề

Hôm nay sao anh nhớ
Một người bóng hình xưa
Lòng vẫn còn bóng đó
Cầu cho bóng đừng xa

Hôm nay chợt lòng nhớ
Một bóng hiền xa xăm
Bên đường đầy bóng đó
Hình bóng nào của em

Hôm nay gợn lòng nhớ
Như lòng say ngất ngây
Bao giờ gặp nhau đó
Lòng anh chan chứa đầy

10.40 đêm 29.07.2016
chợt nhớ em bên đường đêm nay